Top.Mail.Ru

Apbedīšanas pabalsts un pakalpojumi Rīgā | Kremācija un bēres | Apbedīšanas birojs Rantans - "Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija | bēres"

"Rantans - Apbedīšanas birojs Rīgā | Bēres, Kremācija un Apbedīšanas pakalpojumi"
Pāriet uz saturu

Apbedīšanas pabalsts ir valsts sniegtais atbalsts, kas tiek piešķirts cilvēka nāves gadījumā. Tas ir paredzēts, lai palīdzētu segt izmaksas, kas saistītas ar apbedīšanu un kremāciju.

Apbedīšanas pabalsts ir pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma vai nodarbošanās. Lai saņemtu pabalstu, ir jāiesniedz pieteikums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā pēc cilvēka nāves.

Pabalsts tiek piešķirts tikai vienreiz un tā lielums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Piemēram, ja cilvēks bija nodrošināts ar obligāto sociālo apdrošināšanu, pabalsta apmērs var sasniegt līdz pat 500 eiro. Ja cilvēks nebija nodrošināts ar sociālo apdrošināšanu, pabalsts tiek piešķirts atkarībā no ģimenes ienākumiem un citiem faktoriem.

Apbedīšanas pabalsts ir ļoti svarīgs atbalsts cilvēkiem, kas saskaras ar nāves gadījumu savā ģimenē. Tas palīdz segt izmaksas, kas saistītas ar apbedīšanas vai kremācijas procesu, un var būt ļoti liela atvieglojuma laikā, kad cilvēki jau tā ir emocionāli un finansiāli sarežģītā situācijā.

Tādējādi, ja cilvēks saskaras ar nāves gadījumu savā ģimenē, ir svarīgi zināt par iespēju saņemt apbedīšanas pabalstu. Tas var palīdzēt atvieglot finansiālo slogu un dot iespēju veltīt laiku sēru procesam un emocionālajai atlabšanai.


Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

apdrošinātās personas nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.Ja cilvēks miris 2018.gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiks piešķirts  ne mazāk kā 698,64 eiro apmērā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka nāves dienas.

  • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apgādājāmā nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

  • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no pensijas vai atlīdzības saņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sāņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Atgriezties pie satura